Jeśli w pobliżu działki przebiega już wodociąg lub kanalizacja, zamontowanie przyłączy zajmie co najmniej trzy miesiące. Formalności związane z podłączeniem do wodociągu i kanalizacji załatwiamy w tym samym czasie.

Doprowadzenie wody i kanalizacji do działki wymaga nie tylko sporej ilości formalności, ale jest też dużym wydatkiem. Nie ma tutaj przepisów analogicznych do tych podczas przyłączania do prądu i gazu (przyłączenie za jedną czwartą kosztów). Musimy ponieść pełne koszty budowy, a czasem również partycypować w kosztach rozbudowy sieci.

 

 

Formalności związane z przyłączeniem domu do sieci wodno-kanalizacyjnej

Rozpoczynamy od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Wyznaczamy w nim cel planowanej zabudowy i zapotrzebowanie na wodę (na przykład 0,5 l/s lub 200 l/dobę razy liczba mieszkańców gospodarstwa domowego).

Z otrzymanych warunków dowiemy się przede wszystkim, czy przyłączenie jest możliwe i jakie ścieki będzie można odprowadzać do kanalizacji – tylko bytowo-gospodarcze czy także wody opadowe.

Najczęściej sami musimy postarać się o dopełnienie wszystkich formalności. Większość z nich możemy zlecić projektantowi lub firmie wykonawczej, ale zaoszczędzenie naszego czasu będzie dodatkowo płatne.

Budowa przyłączy nie wymaga pozwolenia na budowę, ale jedynie zgłoszenia. Do zgłoszenia załącza się opis techniczny instalacji przeprowadzany przez projektanta z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne będą najczęściej wymagać także całego projektu. Wymóg uzgodnienia projektu zagospodarowania działki (z wrysowanym przebiegiem przyłączy) przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostanie prawdopodobnie zniesiony w najbliższej nowelizacji Prawa budowlanego, ale na razie jest konieczne.

Jest jednak jeszcze jedna opcja, która ma na celu ułatwienie inwestorowi formalnoprawnej realizacji przyłączy. Pozwala ona na ich budowę bez dokonywania zgłoszenia. Zobowiązuje jednak inwestora do stosowania przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Woda to ogromny dar, którym natura obdarzyła człowieka na ziemi.  Ludzie od zawsze robili wszystko, aby ją uzyskać.  Chcąc zaspokoić pragnienie z wielkim trudem sięgali w głąb ziemi.

Aktualnie pomimo wielkich inwestycji samorządowych w  rozrost sieci wodnokanalizacyjnej, mimo wszystko w wielu miejscach nie ma szans na instalację wodociągu.

W odpowiedzi na potrzeby rynkowe i klientów nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem wody. Oferujemy studnie głębinowe lUBLIN oraz OKOLICE

Obecnie za sprawą postępu technologicznego prawie każdy kto posiada działkę może mieć swoją studnię. Odwierty studni głębinowych zalecane są tam gdzie zbyt kosztowne lub niemożliwe jest podłączenie sieci wodociągowej. Nasza oferta jest prowadzona do 100km poza Lublinem. Własna studnia daje Ci niezależność oraz oszczędność.