Czyszczenie studni

Czyszczenie i dezynfekcja studni kopanej - Bielsko-Biała

Czyszczenie studni głębinowych i kopanej

O tym, jakiej jakości woda wykorzystywana jest w gospodarstwie domowym, decyduje między innymi stan studni, z której pochodzi. Nie tylko bowiem sam skład wody oraz to, czy zawiera zagrażające życiu bakterie, związki chemiczne itd. ma znaczenie, ale także to, czy miejsce, z którego pochodzi, jest regularnie i odpowiednio czyszczone i dezynfekowane. Cykliczna regeneracja studni głębinowych czy czyszczeni i dezynfekcja studni kopnej pozwoli usunąć niektóre fizyczne zanieczyszczenia. Da również informację na temat tego, czy woda pochodząca z danego ujścia jest zdatna do użytkowania w gospodarstwie domowym po wykonaniu badania wody. Czyszczenie i dezynfekowanie studni to zabieg taki sam jak w przypadku innych urządzeń, które wymagają okresowych przeglądów i konserwacji. Odpowiednio wyczyszczona przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości wody przeznaczonej do spożycia (pitnej).

Regularna regeneracja studni kopanych i wierconych

Zanieczyszczanie wody w studni kopanej lub w studniach głębinowych jest procesem naturalnym i nieuniknionym. Jednym ze źródeł tego stanu rzeczy jest chociażby gleba, która napływa do studni wraz z wodą. Z biegiem czasu zmienia się w warstwę mułu, a ten staje się pożywką do rozwoju mikroorganizmów m.in. chorobotwórczych. W efekcie pogarsza się stan jakość wody oraz zmniejsza wydajność studni. Oprócz tego na ścianach studni oraz instalacji zaczyna tworzyć się warstwa biofilmu, który jest siedliskiem niebezpiecznych związków i bakterii.

Uzdatnianie wody ze studni

Stałe monitorowanie i ocena stanu czystości sanitarnej studni oraz ujęć to jedyne rozwiązanie, aby utrzymać wysoką jakość wody. Tam, gdzie do czynienie mamy z  wodą do spożycia (pitną), potrzebne jest regularne czyszczenie i dezynfekcja. Aby czyszczenie i dezynfekcja oraz uzdatnianie wody pitnej było wykonane profesjonalnie, najlepiej zdać się na specjalistów takich jak pracownicy naszej firmy. Czyszczenie i dezynfekcja studni łącznie z badaniem wody powinno odbywać się co najmniej raz na dwa lata, a najlepiej – raz w roku.

Dezynfekcja i czyszczenie studni polega na:

 • wypompowaniu wody ze studni,
 • wybraniu warstwy mułu i osadów (do 60 cm),
 • oczyszczeniu mechanicznym (szczotkowaniu),
 • czyszczeniu chemicznym (najdokładniejsze czyszczenie cembrowiny),
 • uzupełnieniu lub wykonaniu podsypki żwirowej (specjalnym żwirem filtracyjnym),
 • zdezynfekowaniu studni wg. zaleceń PSSE (Sanepidu),
 • dezynfekcji instalacji wody pitnej w budynku,
 • zdezynfekowaniu wody studziennej po usłudze,
 • wykonaniu drobnych napraw takich jak np. uszczelnianie studni szybkoschnącym materiałem cementowym.

Klient udostępnienia nam tylko prąd oraz wskazuje miejsca na wypompowanie wody i składowania osadów. Czyszczenie  studni powoduje z reguły kilkunastogodzinną przerwę w dostawie wody. Po upływie około tygodnia od czyszczenia i dezynfekcji studni można wykonać badanie wody, aby było ono wiarygodne. Klient już we własnym zakresie płucze instalacje i wypompowuje studnię po chlorowaniu aż do zaniku zapachu chloru.

Podczas czyszczenia i dezynfekcji studni nie używamy mycia ciśnieniowego, ponieważ wpływa ono szkodliwie na powierzchnię cembrowiny studni. Ponadto uszkadza uszczelnienia oraz powoduje, że powierzchnia robi się bardziej szorstka. Takie środowisko z kolei powoduje wzrost biofilmu. Z czyszczeniem ciśnieniowym wiąże się także rozpylenie aerozolu, który zawiera szkodliwe dla zdrowia pracowników bakterie.

Czyszczenie i dezynfekcja studni – kiedy i jakie korzyści?

Czyszczenie studni kopanej lub studni głębinowych zawsze łączy się z ich dezynfekcją. Ta ostatnia jest konieczna po każdym wejściu człowieka do studni. Czyszczenie i dezynfekcja chemiczna łącznie pozwalają usunąć zanieczyszczenia chemiczne oraz biologicze i nieraz zwiększają wydajność studni. Oba te procesy wpływają również na czystość mikrobiologiczną, poprawiają zapach, barwę, a nierzadko i smak wody. Nieznacznie też polepsza jej parametry fizykochemiczne.

Kiedy najlepiej wykonać regenerację lub czyszczenie studni głębinowych lub kopanej? Oto kilka wskazówek:

 • gdy woda stała się mętna,
 • gdy smak wody jest dziwny,
 • gdy woda ma nieprzyjemny zapach, a zwłaszcza pachnie siarkowodorem,
 • gdy woda pozostawia nalot na armaturze lub naczyniach,
 • gdy skóra po umyciu staje się podrażniona,
 • gdy woda zostawia rdzawe ślady na praniu,
 • gdy ma miejsce powódź lub studnia została zalana,
 • gdy studnia była długo nieużywana,
 • gdy doszło do jakiegoś zatrucia woda lub wystąpiły inne, niepokojące objawy.

Jakie korzyści zyskujesz z regularnego czyszczenia i dezynfekcji studni głębinowych lub kopanej? Oto kilka z nich:

 • minimalizacja zagrożenia związanego z rozwojem mikroorganizmów,
 • minimalizacja tworzenia się biofilmu na ścianach studni i we wnętrzu instalacji,
 • dokładnie uszczelniona studnia to również mniejsze zagrożenia związane z przenikaniem do niej zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych.

czyszczenie studni i inne usługi

Poza czyszczeniem studni oferujemy ponadto:

 • kompleksowe badania wody,
 • dobór pomp i osprzętu dodatkowego,
 • montaż pomp i zestawów hydroforowych,
 • uzdatnianie wody ze studni i nie tylko różnymi metodami wraz z wyborem, montażem stacji uzdatniania wody,
 • dobór, dostawę i montaż promienników (lamp) UV,
 • czyszczenie i dezynfekcję instalacji wody pitnej,
 • czyszczenie chemiczne instalacji grzewczej (odkamienianie),
 • chemiczną regenerację studni wierconych,
 • wykonanie obudowy studni głębinowej i kopanej,
 • montaż i naprawę pomp głębinowych, hydroforowych i innych,
 • naprawę oraz bieżącą obsługę stacji uzdatniania wody,
 • sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych.

 

Woda jest największym darem jakim natura obdarzyła człowieka na ziemi.  Ludzie od wieków robili wszystko, aby ją pozyskać.  Pragnąc zaspokoić pragnienie z wielkim trudem sięgali w głąb ziemi.

Obecnie pomimo dużych inwestycji samorządowych w  rozwój sieci wodnokanalizacyjnej, nadal w wielu miejscach w najbliższym czasie nie ma szans na wodociąg.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem wody. Oferujemy studnie głębinowe lUBLIN oraz OKOLICE

W dzisiejszych czasach dzięki postępowi technologicznemu prawie każdy posiadacz działki może posiadać własną studnię. Odwierty studni głębinowych wskazane są tam gdzie nieopłacalne lub niemożliwe jest podłączenie sieci wodociągowej. Nasza oferta jest akceptowana do 100km poza Lublinem. Własna studnia to niezależność oraz oszczędność. To również szansa na własny dom w wymarzonym miejscu.