Czyszczenie studni

Czyszczenie i dezynfekcja studni kopanej - Lublin

Czyszczenie studni głębinowych i kopanych

Na to w jakim stanie jest woda używana w gospodarstwie domowym ma wpływ przede wszystkim jakość studni, z której ją czerpiemy. Nie tylko skład wody i to, czy zawiera niebezpieczne dla życia bakterie, związki chemiczne itd. odgrywa rolę, ale również to, czy miejsce, z którego pochodzi jest regularnie i właściwie czyszczone i dezynfekowane. Powtarzana regularnie regeneracja studni głębinowych czy czyszczenie i dezynfekcja studni kopanej umożliwi pozbyć się niektórych fizycznych zanieczyszczeń. Da także informację czy woda pochodząca z konkretnego ujścia jest zdatna do stosowania w gospodarstwie domowym po przeprowadzeniu badania wody. Czyszczenie i dezynfekowanie studni to proces taki sam jak w przypadku urządzeń, które wymagają okresowych przeglądów i konserwacji. Odpowiednio oczyszczona przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości wody zdatnej do spożycia (pitnej).

Regularna regeneracja studni kopanych i wierconych

Samoistne zanieczyszczanie wody w studni kopanej lub w studniach głębinowych jest procesem naturalnym. Jedną z przyczyn tego procesu jest np. gleba, która dostaje się do studni wraz z wodą. Z upływem czasu przekształca się w warstwę mułu, a ten jest pożywką dla rozwoju mikroorganizmów również chorobotwórczych. W konsekwencji ulega pogorszeniu stan wody oraz zmniejsza się wydajność studni. Poza tym na brzegach studni oraz instalacji zaczyna tworzyć się warstwa biofilmu, który jest siedliskiem groźnych związków i bakterii.

Uzdatnianie wody ze studni

Ciągłe sprawdzanie i ocena stanu czystości sanitarnej studni oraz ujęć to najważniejszy sposób, aby zachować wysoką czystość wody. Wszędzie, gdzie do czynienia mamy z wodą do spożycia (pitną), konieczne jest powtarzane czyszczenie i dezynfekcja. Aby czyszczenie i dezynfekcja oraz uzdatnianie wody pitnej było przeprowadzne fachowo najlepiej powierzyć to specjalistom takim jak pracownicy naszej firmy. Czyszczenie i dezynfekcja studni połączone z badaniem wody musi odbywać się co przynajmniej raz na dwa lata, a najlepiej – co roku.

Dezynfekcja i czyszczenie studni polega na:

 • wypompowaniu wody ze studni,
 • wyciągnięciu warstwy mułu i osadów (do 60 cm),
 • wyczyszczeniu mechanicznym (szczotkowaniu),
 • czyszczeniu chemicznym,
 • uzupełnieniu lub wykonaniu podsypki żwirowej (specjalnym żwirem filtracyjnym),
 • zdezynfekowaniu studni wg. zaleceń PSSE (Sanepidu),
 • dezynfekcji instalacji wody pitnej w budynku,
 • zdezynfekowaniu wody studziennej po usłudze,
 • przeprowadzeniu podstawowych napraw takich jak np. uszczelnianie studni szybkoschnącym materiałem cementowym.

Klient podłącza nam tylko prąd oraz określa miejsca na wypompowanie wody i składowanie osadów. Czyszczenie studni wywołuje z zasady kilkunastogodzinną przerwę w dostawie wody. Po upływie mniej więcej tygodnia od czyszczenia i dezynfekcji studni można przeprowadzić badanie wody, aby dawało ono miarodajny wynik. Klient na własną rękę płucze instalacje i wypompowuje studnię po chlorowaniu aż do zniknięcia zapachu chloru.

W czasie czyszczenia i dezynfekcji studni nie korzystamy z mycia ciśnieniowego, bo wpływa ono nieporządanie na powierzchnię cembrowiny studni. Ponadto niszczy uszczelnienia oraz skutkuje w tym, że powierzchnia staje się bardziej szorstka. Takie środowisko bowiem powoduje wzrost biofilmu. Z czyszczeniem ciśnieniowym wiąże się również rozpylenie aerozolu, który zawiera niebezpieczne dla zdrowia pracowników bakterie.

Czyszczenie i dezynfekcja studni – kiedy i jakie korzyści?

Czyszczenie studni kopanej lub studni głębinowych za każdym razem łączy się z ich dezynfekcją. Dezynfekcja jest wymagana po każdym wejściu pracownika do studni. Czyszczenie i dezynfekcja chemiczna łącznie umożliwia usunięcie zanieczyszczeń chemicznych oraz biologicznych i często zwiększa wydajność studni. Te dwa procesy mają wpływ także na czystość mikrobiologiczną, umilają zapach, barwę, często też smak wody. Nieznacznie też polepsza jej parametry fizykochemiczne.

Kiedy najlepiej wykonać regenerację lub czyszczenie studni głębinowych lub kopanej? Oto kilka wskazówek:

 • gdy woda stała się mętna,
 • gdy smak wody jest dziwny,
 • gdy woda ma nieprzyjemny zapach, a zwłaszcza pachnie siarkowodorem,
 • gdy woda pozostawia nalot na armaturze lub naczyniach,
 • gdy skóra po umyciu staje się podrażniona,
 • gdy woda zostawia rdzawe ślady na praniu,
 • gdy ma miejsce powódź lub studnia została zalana,
 • gdy studnia była długo nieużywana,
 • gdy doszło do jakiegoś zatrucia woda lub wystąpiły inne, niepokojące objawy.

Jakie korzyści zyskujesz z regularnego czyszczenia i dezynfekcji studni głębinowych lub kopanej? Oto kilka z nich:

 • minimalizacja zagrożenia związanego z rozwojem mikroorganizmów,
 • minimalizacja tworzenia się biofilmu na ścianach studni i we wnętrzu instalacji,
 • dokładnie uszczelniona studnia to również mniejsze zagrożenia związane z przenikaniem do niej zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych.

czyszczenie studni i inne usługi

Poza czyszczeniem studni oferujemy ponadto:

 • kompleksowe badania wody,
 • dobór pomp i osprzętu dodatkowego,
 • montaż pomp i zestawów hydroforowych,
 • uzdatnianie wody ze studni i nie tylko różnymi metodami wraz z wyborem, montażem stacji uzdatniania wody,
 • dobór, dostawę i montaż promienników (lamp) UV,
 • czyszczenie i dezynfekcję instalacji wody pitnej,
 • czyszczenie chemiczne instalacji grzewczej (odkamienianie),
 • chemiczną regenerację studni wierconych,
 • wykonanie obudowy studni głębinowej i kopanej,
 • montaż i naprawę pomp głębinowych, hydroforowych i innych,
 • naprawę oraz bieżącą obsługę stacji uzdatniania wody,
 • sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych.

 

Woda to ogromny dar, którym natura obdarzyła człowieka na ziemi.  Ludzie od zawsze robili wszystko, aby ją uzyskać.  Chcąc zaspokoić pragnienie z wielkim trudem sięgali w głąb ziemi.

Aktualnie pomimo wielkich inwestycji samorządowych w  rozrost sieci wodnokanalizacyjnej, mimo wszystko w wielu miejscach nie ma szans na instalację wodociągu.

W odpowiedzi na potrzeby rynkowe i klientów nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem wody. Oferujemy studnie głębinowe lUBLIN oraz OKOLICE

Obecnie za sprawą postępu technologicznego prawie każdy kto posiada działkę może mieć swoją studnię. Odwierty studni głębinowych zalecane są tam gdzie zbyt kosztowne lub niemożliwe jest podłączenie sieci wodociągowej. Nasza oferta jest prowadzona do 100km poza Lublinem. Własna studnia daje Ci niezależność oraz oszczędność.